12.-Khusnaini-Fauzi

Khusnaini Fauzi, S.Ag. M.Si.

Guru Mata Pelajaran

Nama
:
Khusnaini Fauzi, S.Ag. M.Si.
NUPTK
:
NIP
:
197609092007101001
Tempat Lahir
:
Agama
:
Jenis PTK
:
Mengajar
:
Qur’an Hadist
Jenis Kelamin
:
Laki-Laki
Status
:
ASN
No. HP
:
Email
:
Jabatan
:
Guru Mata Pelajaran
Alamat
:

Deskripsi