4.-Achmad-Zaenu-Najib

Achmad Yaenu Najib, S.Ag.

Guru Mata Pelajaran

Nama
:
Achmad Yaenu Najib, S.Ag.
NUPTK
:
NIP
:
196912271998031003
Tempat Lahir
:
Agama
:
Jenis PTK
:
Mengajar
:
IPA
Jenis Kelamin
:
Laki-Laki
Status
:
ASN
No. HP
:
Email
:
Jabatan
:
Guru Mata Pelajaran
Alamat
:

Deskripsi