18.-Sapri-S

Sapri Sahyudi, S.Pd.

Guru Mata Pelajaran

Nama
:
Sapri Sahyudi, S.Pd.
NUPTK
:
NIP
:
197306042005011002
Tempat Lahir
:
Agama
:
Jenis PTK
:
Mengajar
:
Penjasorkes
Jenis Kelamin
:
Laki-Laki
Status
:
ASN
No. HP
:
Email
:
Jabatan
:
Guru Mata Pelajaran
Alamat
:

Deskripsi